somnath-temple
0
धार्मिक मान्यताएं: सोमनाथ मंदिर श्लोक- शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय। श्री नीलकंठाय वृषभद्धजाय तस्मै शिव काराय नम: शिवाय:।।

धार्मिक मान्यताएं

सोमनाथ मंदिर: टूट कर बिखर कर फिर भी जो चमकता रहा

धार्मिक मान्यताएं: सोमनाथ मंदिर श्लोक- शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय। श्री नीलकंठाय वृषभद्धजाय तस्मै शिव काराय नम: शिवाय:।।